БОЛЬШАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА  
рефераты
Добро пожаловать на сайт Большой Научной Библиотеки! рефераты
рефераты
Меню
Главная
Налоги
Начертательная геометрия
Оккультизм и уфология
Педагогика
Полиграфия
Политология
Право
Предпринимательство
Программирование и комп-ры
Радиоэлектроника
Региональная экономика
Режущий инструмент
Реклама и PR
Ресторанно-гостиничный бизнес бытовое обслуживан
Римское право
Русский язык культура речи
РЦБ ценные бумаги
САПР
Сексология
Семейное право
Социология
Страховое право
Строительство архитектура
Таможенное право
Теория государства и права
Технология
Таможенная система
Транспорт
Физика и энергетика
Философия
Финансы деньги и налоги
Физкультура и спорт
Фотография
Химия
Хозяйственное право
Цифровые устройства
Экологическое право
Экология
Экономика
Экономико-математическое моделирование
Экономическая география
Экономическая теория
Эргономика
Этика и эстетика
Сочинения по литературе и русскому языку
Рефераты по теории государства и права
Рефераты по теории организации
Рефераты по теплотехнике
Рефераты по товароведению
Рефераты по трудовому праву
Рефераты по туризму
Рефераты по уголовному праву и процессу
Рефераты по управлению
Рефераты по менеджменту
Рефераты по металлургии
Рефераты по муниципальному праву
Биографии
Рефераты по психологии
Рефераты по риторике
Рефераты по статистике
Рефераты по страхованию
Рефераты по схемотехнике
Рефераты по науке и технике
Рефераты по кулинарии
Рефераты по культурологии
Рефераты по зарубежной литературе
Рефераты по логике
Рефераты по логистике
Рефераты по маркетингу
Рефераты по международному публичному праву
Рефераты по международному частному праву
Рефераты по международным отношениям
Рефераты по культуре и искусству
Рефераты по кредитованию
Рефераты по естествознанию
Рефераты по истории техники
Рефераты по журналистике
Рефераты по зоологии
Рефераты по инвестициям
Рефераты по информатике
Исторические личности
Рефераты по кибернетике
Рефераты по коммуникации и связи
Рефераты по косметологии
Рефераты по криминалистике
Рефераты по криминологии
Новые или неперечисленные
Без категории

Принцип работы радиостанций

Принцип работы радиостанций

Міністерство освіти України

ХДТУРЕ

Виконав: студент групи
ПЕА 98-1
Ситник О.М.

Перевірив:

Світенко

Харків,

1998 рік

Зміст:

Сторінки

1. Принцип роботи радіостанції. 3

2. Робота радіостанції. 5

ПРИНЦИП РОБОТИ РАДІОСТАНЦІЙ

Основними блоками і приладами радіостанції є блок прийомопередавача, блок гучномовця, антенне влаштування. Прийомопередавач містить передавач, приймальник, блок управління і мікротелефон.

Передавач з фазовою модуляцією і чотирьохкратним множенням частоти кварцевого генератора. Високочастотний сигнал з кварцевого генератора надходить на фазовий модулятор, де під впливом низькочастотного сигналу здійснюється його модуляція. Після попереднього підсилення здійснюються множення частоти високочастотного сигналу шляхом послідовного подвоєння множниками частоти і фільтрування субгармонічних що складають полосовим фільтром (ПФ). Після підсилення підсилювачем потужності (ПП) здійснюється остаточне фільтрування високочастотного сигналу від гармонік.

Для підтримання постійного рівня вихідної потужності в кільце зворотного зв'язку включена схема автоматичного регулювання потужності
(АРП).

Високочастотний сигнал з виходу ПП після детектуювання управляє підсилювачем постійного струму схеми автоматичного регулювання потужності
УПТ АРМ, включеним в ланцюг живлення, і відкриває транзистор, включений в ланцюг індикатора на лицевий панелі прийомопередавача ПП.

Низькочастотний тракт передавача складається з підсилювача, обмежувача, схеми і фільтру нижніх частот ФНЧ. Після підйому верхніх частот підсилювачем відбувається обмеження сигналу і наступний завал верхніх частот схемою, що забезпечує лінійність амплітудно-частотноі характеристики при малому рівні модулюючого сигналу і постійність максимальної девиации частоти в діапазоні модулюючих частот. Фільтр нижніх частот обмежує діапазон модулюючих частот в межах 300 - 3400 Гц.

Антенний коммутатор (АК) служить для відключення передавача в режимі
«Прийом» і виключає чинність, що інтегрує передавача на вхідному ланцюзі приймальника. Схема захисту обмежує рівень високочастотного сигналу на вході приймальника і служить для захисту вхідних цепей в режимі «Передача».

Приймальник — супергетеродинного типу з однократним перетворенням частоти. Проміжна частота fпч=fгет-fc=10,7 МГЦ, де Fгет - частота гетеродину, МГЦ; fc — частота каналу радіозв'язку, МГЦ.

Високочастотний сигнал і сигнал гетеродину надходять на змішувач Зм.
Сигнал проміжної частоти виділяється кварцевим полосовим фільтром ПФ і після підсилення в УПЧ і обмеження Огр надходить на частотний детектор ЧД, що виділить низькочастотную що складає модулювання сигналу. Низькочастотний сигнал з ЧД після попереднього підсилення в УНЧ надходить на фільтр верхніх частот шумоподавця і підсилювач, здійснюючий завал верхніх частот. Далі НЧ сигнал через підсилювач коммутуючий надходить на телефон МТ, а через регулятор гучності на блок гучномовця.

Сигнал гетеродину формується кварцевим генератором і після подвоєння множником частоти УмЧ з наступним підсиленням підсилювачем гетеродину УГЕТ надходить на Зм.

В відсутність частоти, що несе шуми приймальника виділяються фільтром верхніх частот шумоподавця і після підсилення детектируются детектором ДТ і надходять на підсилювач инвертуючий УИНВ, що формує сигнал управління логічним влаштуванням блоку управління за наявності шумів в радіоканалі або при натиску тангенти мікротелефона.

Блок управління містить приймальник і генератори тонального виклика і логічне влаштування ЛгВ, керуюче режимами роботи прийомопередавача.

Перший і другій генератори виклика формують низькочастотний сигнал тонального виклика з частотами 1000 і 1450 Гц відповідно, що надходить на модуляційний вхід передавача при натиску кнопок, для виклика диспетчерської і абонентськой радіостанцій.

З виходу приймальника тонального виклика ПТВ сигнал викликної частоти
1450 Гц після детектуювання надходить на один з входів логічного влаштування, що управляє ключем влаштування коммутуючого приймальника в низькочастотному тракті в залежності від наявності шумів, сигналу виклика і стани органів управління прийомопередавача.

Блок гучномовця передвизначений для підсилення сигналу звуковий частоти і складається з широкополосного безтрансформаторного підсилювача низької частоти (УНЧ), навантаженого на динамічну головку.

Блок живлення є вторинним джерелом живлення і передвизначений для живлення радіостанції від мережі напругою 220 В частотою 50 Гц. Блок живлення складається з трансформатора, випрямляча і стабілізатора. Живлення радіостанції можливо також від аварійного джерела (акумулятора).

Робота радіостанцій. Радіостанції працюють в трьох режимах: «Черговий прийом», «Прийом» і «Передача».

Радіостанцію включають поворотом праворуч (по годинній стрілці) ручки потенціометра ВКЛ. При Цьому напруга надходить від джерела живлення через кабель з предохранителями на блок гучномовця і стабілізатор передавача, з виходу якого напруга ,що стабілізувалася надходить на всі каскади і блоки прийомопередавача. Індикатор на прийомопередавачі сигналізує про включення радіостанції. На підсилювач потужності напруга надходить безпосередньо від джерела живлення через контакт прийомопередавача, не торкаючи вимикач ВКЛ.

В режимі «Черговий прийом» мікротелефон МТ знаходиться в трубкоутримувачі. При цьому низькочастотний сигнал на телефоні і голівці гучномовця буде відстуній, переговори абонентів радіомережі і шуми приймальника не прослуховуються.

При надходженні на вхід приймальника високочастотного сигналу, модульованого частотою виклика з'являється низькочастотний сигнал на виході підсилювача коммутуючого приймальника, телефоні мікротелефона і голівці блоку гучномовця. В цьому випадку гучність на голівці гучномовця максимальна.

По Закінченню прийому виклика низькочастотний сигнал з виходу приймальника надходить на телефон мікротелефона і гучномовець.

При знятті мікротелефона з трубкоутримувача радіостанція переходить в режим «Прийом». При цьому корпус від контакту блоку управління вимикається і підключается до регулятора 'Вкл-Громк» і тангенте мікротелефона.

Перехід з режиму «Прийом» в режим «Передача» здійснюється натиском тангенти мікротелефона. При цьому «корпус» подається на генератор кварцевий передавача (Гкв Прд), забезпечуючи його запуск і формування ВЧ сигналу на виході передавача. Низкочастотний тракт приймальника і гучномовця при цьому шунтрується сигналом з логічного влаштування. Низькочастотний сигнал на модульований вхід передавача надходить з мікрофону мікротелефона через мікрофонзьт підсилювач.

В режимі «Передача» відкривається ключ індикатора потужності (КЛІП) і подається «корпус» на індикатор, що сигналізує про наявність потужності на виході підсилювача потужності передавача.

В одноканальному прийомопередавачі можливий перехід в додатковий режим
«Прослуховування». В цьому режимі можливі прослуховування і контроль переговорів абонентів радіомережі при знаходженні мікротелефона в трубці- утримувачу.

Переключення каналів в трьохканальній радіостанції здійснюється натиском однієї з кнопок перемикача каналів; при цьому напруга живлення подається на відповідні кварцевие генератори передавача і приймальника.

Перелік літератури:

1. 82 г 7 М. Цюрупа
2. 8 В.Хмарцев


17.06.2012
Большое обновление Большой Научной Библиотеки  рефераты
12.06.2012
Конкурс в самом разгаре не пропустите Новости  рефераты
08.06.2012
Мы проводим опрос, а также небольшой конкурс  рефераты
05.06.2012
Сена дизайна и структуры сайта научной библиотеки  рефераты
04.06.2012
Переезд на новый хостинг  рефераты
30.05.2012
Работа над улучшением структуры сайта научной библиотеки  рефераты
27.05.2012
Работа над новым дизайном сайта библиотеки  рефераты

рефераты
©2011