БОЛЬШАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА  
рефераты
Добро пожаловать на сайт Большой Научной Библиотеки! рефераты
рефераты
Меню
Главная
Налоги
Начертательная геометрия
Оккультизм и уфология
Педагогика
Полиграфия
Политология
Право
Предпринимательство
Программирование и комп-ры
Радиоэлектроника
Региональная экономика
Режущий инструмент
Реклама и PR
Ресторанно-гостиничный бизнес бытовое обслуживан
Римское право
Русский язык культура речи
РЦБ ценные бумаги
САПР
Сексология
Семейное право
Социология
Страховое право
Строительство архитектура
Таможенное право
Теория государства и права
Технология
Таможенная система
Транспорт
Физика и энергетика
Философия
Финансы деньги и налоги
Физкультура и спорт
Фотография
Химия
Хозяйственное право
Цифровые устройства
Экологическое право
Экология
Экономика
Экономико-математическое моделирование
Экономическая география
Экономическая теория
Эргономика
Этика и эстетика
Сочинения по литературе и русскому языку
Рефераты по теории государства и права
Рефераты по теории организации
Рефераты по теплотехнике
Рефераты по товароведению
Рефераты по трудовому праву
Рефераты по туризму
Рефераты по уголовному праву и процессу
Рефераты по управлению
Рефераты по менеджменту
Рефераты по металлургии
Рефераты по муниципальному праву
Биографии
Рефераты по психологии
Рефераты по риторике
Рефераты по статистике
Рефераты по страхованию
Рефераты по схемотехнике
Рефераты по науке и технике
Рефераты по кулинарии
Рефераты по культурологии
Рефераты по зарубежной литературе
Рефераты по логике
Рефераты по логистике
Рефераты по маркетингу
Рефераты по международному публичному праву
Рефераты по международному частному праву
Рефераты по международным отношениям
Рефераты по культуре и искусству
Рефераты по кредитованию
Рефераты по естествознанию
Рефераты по истории техники
Рефераты по журналистике
Рефераты по зоологии
Рефераты по инвестициям
Рефераты по информатике
Исторические личности
Рефераты по кибернетике
Рефераты по коммуникации и связи
Рефераты по косметологии
Рефераты по криминалистике
Рефераты по криминологии
Новые или неперечисленные
Без категории

Анализ пенсионногозаконодательства Украины и других стран

Анализ пенсионногозаконодательства Украины и других стран

Додаток 1: “Пенсійний фонд (ПФ)”

-----------------------

ГОЛОВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

НАГЛЯДОВА РАДА

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ

ДИРЕКТОР

Зобов’язана здійснювати адміністративне управління Накопичувальним фондом.

Застосовувати фінансові санкції, передбачені законом.

Стягувати з платників страхових внесків несплачені суми страхових внесків.

Порушувати відповідно до чинного законодавства справу про банкрутство

підприємства, установи, організації або вносити пропозицію щодо скасування

державної реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності в разі

систематичної несплати ними страхових внесків.

Вилучати в установленому законодавством порядку у пудприємств і фізичних

осіб – суб’єктів підпрємницької діяльності документи, що підтверджують

приховування (заниження) розміру заробітньої плати (доходу) та інших

виплат, на які нараховується страхові внески, або порушення порядку

використання коштів ПФ та Накопичувального фонду.

Вимагати від керівництва та інших посадових осіб підприємства, а також від

фізичних осіб усунення виялених порушень законодавства про порядок

нарахування, та обчислення та сплати страхових внесків, здійснення

фінансових операцій з коштами ПФ та порядку їх використання.

Не частіше одного разу на календарний рік проводити планові, а також

позапланові перевірки на будь – яких підприємствах, та у фізичних осіб –

підприємницької діяльності бухгалтерських книг, звітів, кошторисів та

інших документів, пов’язаних з нарахуванням, обчисленням та сплатою

страхових внесків, отримувати необхідні пояснення, довідки і відомості (у

тому числі письмові) з питань, що виникають під час таких перевірок.

У разі потреби вимагає від правління ПФ проведення аудиторської перевірки

діяльності ПФ або окремих напрямів його роботи

Погоджуе бюджет ПФ і схвалюєзвіт про його виконання протягом десяти робочих

днів з дня їх отримання та подає зауваження і пропозиції правлінню ПФ

Отривувати безоплатно від органів державної влади, підприємств будь якої

форми власності, виду діяльності та господарювання і від фізичних осіб –

суб’єктів піжприємницької діяльності

Відомості, пов’язані з нарахуванням, обчисленням та сплатою страхових

внесків, а також інші відомості, неодхідні для виконання ними функцій,

передбачених Законом

Функції

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОРГАНИ ПФ

визначає уповноважений банк

Затверджує умови і порядок проведення тендера щодо вибору аудитора та

організацій, які здійснюють виплату і доставку пенсій

За погодженням з Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку

готує пропозиції щодо кандидатури радника з інвестиційних питань, умов

укладання з ним договору, які подаються на розгляд і затвердження Ради

Накотичувального фонду

Подає на розгляд КМУ пропозиції щодо розміру страхових внесків

Функції

ПРАВЛІННЯ

ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ

Пенсійний фонд

Права

17.06.2012
Большое обновление Большой Научной Библиотеки  рефераты
12.06.2012
Конкурс в самом разгаре не пропустите Новости  рефераты
08.06.2012
Мы проводим опрос, а также небольшой конкурс  рефераты
05.06.2012
Сена дизайна и структуры сайта научной библиотеки  рефераты
04.06.2012
Переезд на новый хостинг  рефераты
30.05.2012
Работа над улучшением структуры сайта научной библиотеки  рефераты
27.05.2012
Работа над новым дизайном сайта библиотеки  рефераты

рефераты
©2011