БОЛЬШАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА  
рефераты
Добро пожаловать на сайт Большой Научной Библиотеки! рефераты
рефераты
Меню
Главная
Налоги
Начертательная геометрия
Оккультизм и уфология
Педагогика
Полиграфия
Политология
Право
Предпринимательство
Программирование и комп-ры
Радиоэлектроника
Региональная экономика
Режущий инструмент
Реклама и PR
Ресторанно-гостиничный бизнес бытовое обслуживан
Римское право
Русский язык культура речи
РЦБ ценные бумаги
САПР
Сексология
Семейное право
Социология
Страховое право
Строительство архитектура
Таможенное право
Теория государства и права
Технология
Таможенная система
Транспорт
Физика и энергетика
Философия
Финансы деньги и налоги
Физкультура и спорт
Фотография
Химия
Хозяйственное право
Цифровые устройства
Экологическое право
Экология
Экономика
Экономико-математическое моделирование
Экономическая география
Экономическая теория
Эргономика
Этика и эстетика
Сочинения по литературе и русскому языку
Рефераты по теории государства и права
Рефераты по теории организации
Рефераты по теплотехнике
Рефераты по товароведению
Рефераты по трудовому праву
Рефераты по туризму
Рефераты по уголовному праву и процессу
Рефераты по управлению
Рефераты по менеджменту
Рефераты по металлургии
Рефераты по муниципальному праву
Биографии
Рефераты по психологии
Рефераты по риторике
Рефераты по статистике
Рефераты по страхованию
Рефераты по схемотехнике
Рефераты по науке и технике
Рефераты по кулинарии
Рефераты по культурологии
Рефераты по зарубежной литературе
Рефераты по логике
Рефераты по логистике
Рефераты по маркетингу
Рефераты по международному публичному праву
Рефераты по международному частному праву
Рефераты по международным отношениям
Рефераты по культуре и искусству
Рефераты по кредитованию
Рефераты по естествознанию
Рефераты по истории техники
Рефераты по журналистике
Рефераты по зоологии
Рефераты по инвестициям
Рефераты по информатике
Исторические личности
Рефераты по кибернетике
Рефераты по коммуникации и связи
Рефераты по косметологии
Рефераты по криминалистике
Рефераты по криминологии
Новые или неперечисленные
Без категории

Контрольная работа: Swot–аналіз компаній "Сандора" та "Рідна марка"

Контрольная работа: Swot–аналіз компаній "Сандора" та "Рідна марка"

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра менеджменту організації

Контрольна робота з курсу «Стратегічний менеджмент»

Swot–аналіз компаній «Сандора» та «Рідна марка»

Виконали:

Карабін Н.М.

Шнайдер Л.Ю.

ЛЬВІВ 2009


Сандора

1.         Діагностика макрооточення

Компонента Найважливіші чинники
Демографічна

-            чисельність населення - товариство «Сандора» експортує свою продукція більш ніж у 20 країнах світу, тому значне зменшення чисельності українського населення не дуже помітно впливає на його функціонування;

-            вікова структура - у даний період часу спостерігається такий процес, як «старіння нації», а за різноманітними дослідженнями та спостереженнями компанії «Сандора» найбільша частка споживачів припадає на осіб, віком 20-45 років.

-            розміщення - розміщення товариства є дуже сприятливим (південь України, а саме в Миколаївська область), адже тут вирощується великий різновид фруктів. Також варто зазначити, що ця частина країни вважається популярною курортною зоною, з розміщенням громістких торгових центрів та відпочинкових комплексів;

-            міграційний процес – цей чинник не є вагомим для товариства, адже виробництво продук- ції «Сандора» максимально автоматизованим, та й управлінський персонал здебільшого ноземний.

Економічна

-            курс валюти - найкраща умова для бізнесу - стабільність валют. Наприклад, якщо зростає курс євро, товариство несе додаткові витрати: адже купує концентровані соки й упаковку у Європі. Щодо зростання курсу американської валюти, то оскільки для своїх акціонерів готується звітність у доларах, то показники при перерахунку з гривень є нижчими.;

-            рівень інфляції - на сьогоднішній день спостерігається значний ріст інфляційних процесів, ця ситуація погана для інвестицій. Коли в країні не росте економіка й виникають додаткові ризики, іноземні інвестори починають вивозити свій капітал. Також в зв’язку з кризою спостерігаються значні затримки платежів від деяких партнерів. Та оскільки ВАТ «Сандора» зацікавлене у довго- строкових партнерських відносинах, то аналізується кожна ситуація та даються відстрочки, щоб не втратити партнерів;

-            державна економічна політика - сучасний розвиток сировинної бази для вітчизняного соковиробництва неможливий без державної підтримки, потрібна спеціальна державна програма розвитку садівництва і овочівництва. Якщо найближчим часом не вдатися до кардинальних заходів в цьому плані, то вже через декілька років підприємствам з виробництва соків потрібно буде цілковито купувати сировину за кордоном, що не тільки вплине на ціну кінцевої продукції, але й остаточно знищить таку галузь як виробництво овочів і фруктів. Також слід зазначити, що більшість законів України приймаються необґрунтовано, і пізніше довгий час доповнюються та переробляються, це перешкоджає, в першу чергу стабільній діяльност товариства, не говорячи вже про збутову та експортну діяльність;

-            зміни у структур споживання населення - у середині 70-х років ринок соку на теренах пострадянського простору не досягав і 600 мільйонів літрів. А зараз тільки українські виробники виготовляють його в межах 810 мільйонів літрів (показник минулого року). Хоча споживання соку у середньому кожним українцем подвоїлося порівняно з показниками у Радянському Союзі, але ми сильно відстали від сусідів на Заході. У Словенії, наприклад, рівень споживання соків одним мешканцем досяг 108 літрів щорічно, середнім європейцем - 50 літрів, а середнім українцем - всього 18 літрів. І це у той час, коли Україна ма унікальні можливості для вирощування фруктів і овочів.

Природна

-            рівень забруднення навколишнього середо- вища – в зв’язку з порівняно не великими штрафними санкціями, багато підприємств викидують шкідливі викиди в повітря, що значно знижує родючість овочів та фруктів;

-            використання ресурсів – в Україні спосте- рігається останнім часом не дуже хороші погодні умови, неврожай, а також поганий стан українського садівництва, що призводить до дефіциту сировинної бази соків, а саме овочів та фруктів.

Технологічна

-            нноваційна діяльність галузі - у теперішній час 80% соку розливається в упаковки "тетрапак". Така упаковка розповсюдилася більш ніж у 165 країнах п'яти континентів. Імперія "ТетраПак" – це 43 фабрики і 12 дослідницьких центрів. Компанія має багато нагород, в тому числі визнаного у світі інституту харчових технологій, за внесок видатних інновацій в своїй галузі;

-            темпи технологічних змін у галузі - нові ідеї у виробництві і сфері якості не можуть ефективно упроваджуватися на підприємствах, оскільки не мають серйозної науково експериментальної бази. Наприклад, абсолютно не розвиваються наукоємн напрями нових технологій, нового вигляду упаковки і ін;

-            нтенсивність НТП - у зв’язку з посиленням світової кризи розвиток НТП у харчовій промисловост призупинився як в Україні, так і за кордоном.

Політико-правова

-            політичні події - цей чинник макрооточення на сьогоднішній час є дуже актуальним адже саме його нестабільність відлякує інвесторів, та змушує національні підприємства завжди бути «на сторожі»

-            стан законодавства - важливою проблемою є відсутність можливості представлення і захисту інтересів українського виробника сокової продукції на міжнародному і регіональному рівнях. Українські виробники не мають можливості брати участь у формуванн концепцій розвитку світового сокового ринку, виробленні міжнародних регіональних стратегій і вимог, а це - потенційний програш на світовому регіональних ринках. Крім цього, відсутні відпрацьовані підходи до захисту внутрішнього ринку на даний момент і після вступу до Всесвітньої торгово організації (ВТО), а також зі зміцнення позицій української продукції на ринках інших країн.

Соціально-культурна

-            рівень освіти - фахівців харчової промисло- вості готують у українському державному універси- тетт харчових технологій (Київ), а також Одеській державній академії харчових технологій і Харківській державній академії технології та організац харчування;

-            традиції та звича суспільства - за давніми традиціями ангіну лікували за допомогою лимонного соку, також у разі цинги рекомендували пити лимонний сік, розбавлений водою. А вживання яблук яблучного соку вважалось ефективним лікуванням проти руйнування клітин мозку, що призводить до втрати пам'яті;

-            ставлення людей до праці - ставлення до праці та її результатів - одна з виразних рис українсько ментальності. За даними ООН українці найпрацьовитіший народ.

2.         Мезооточення

Компонента Найважливіші чинники
Споживачі

-            географічне розміщення споживачів - споживачі соків «Сандора» знаходяться у різноманітних куточках України і не тільки. Досить великі «скупчення» сконцентровані у 9-ти областях України (Київській, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Львівській, Рівненській, Миколаївській, Одеській, Запорізьській) та більш ніж у 20 країнах світу;

-            демографічні - основними покупцями соків є особи віком від 15 до 40 років, значна частка припадає на дітей віком від 6 до 10років;

-            соціально-психологічні - згідно з маркетин- говим дослідженням найбільш активно споживає соки населення з доходом нижче середнього і середнім. Найбільшу перевагу українські споживач віддають наступним сокам: апельсиновому, яблучному, томатному та різним міксам (мультивітамінний та соки з двох і більше смаків).

Конкуренти

-            конкуренти в галузі - сьогодні на ринку соків виділяють більш ніж 30 виробників, з них такі ліери ВАТ «Вітамарк», ВАТ «МСТ Регіон», ДП «Напої», ВАТ «Вінніфрут», ДП «Вімм-Біль-Данн Україна», ТзОВ «Нідан-Україна», ДП «Санданс». Слід зазначити, що українським ринком зацікавились російські виробники, адже їм вигідніше просувати свою продукцію на територію України, ніж, наприклад, у Сибір;

-            потенційні конкуренти - до потенційних конкурентів належать усі великі російські виробники, які вже придбали виробничі потужності в Україні чи планують зробити це у найближчому майбутньому. До цієї категорії належать такі компанії: ДП «Вімм-Біль-Данн Україна»,ТзОВ «Нідан-Україна», ДП «Санданс». До цієї трійки має приєднатись компанія «Мултон», яка займає друге місце на російському ринку;

-            підприємствава як виготовляють товари замінники – найбільш вагомими конкурентами, як виготовляють подіюні товари це компанії Соса Сola, Fanta, Соковинка, адже це солодкі води які більш ніж на 50% складаються з соку, та дуже популярні серед молоді.

Постачальники

-            рівень спеціалізованост постачальника - тропічні фрукти не ростуть в Україні, тому концентрований сік мпортується. Після переробки фрукти і овочі у вигляді пюре або концентрованого соку прибувають на виробничі комплекси компанії в Миколаївській області, які залишають їх вже готовими до вживання соками в асептичних пакетах. Весь цей процес проводиться на високому рівн спеціалізованості;

-            пунктуальність та відповідальність – нещодавно компанія «Сандора» провела додатко- вий раунд переговорів з постачальниками і запропонували схеми, за якими розподілили ризики під час зміни курсу валют. Якщо до цього часу вартість концентрованих соків, упаковки, обладнання була зафіксована чітко у іноземній валюті, то тепер зафіксований курс на певному рівні. Ця ситуація показала розуміння та відповідальність постачальників;

-            гарантія якості - кажучи про якість сирови- ни, слід зазначити проблему значної кількості на ринку дешевої низькоякісної продукції. Заходи із виправлення цієї ситуації дуже ресурсо- і наукоємні.

3.         Аналіз внутрішнього середовища

Компонента Найважливіші чинники
Фінанси

-            активи товариства -

-            структура капіталу -

-            рівень рентабельності - компанія за підсумками минулого року наростила продажі в понад 1 млрд. грн., рівень рентабельності на рівні 20%;

-            обсяг інвестицій - з часу придбання «Сандо- ри» компанія Pepsi інвестувала у виробництво і технолог більше 35 мільйонів доларів. На виробничих комплексах компанії у 2008 роц були встановлені дві нові лінії по виробництву сокової продукції в упаковц Тетра Пак. Також, велика інвестиція 2008-го року - забезпечення торгових точок України фірмовим холодильним обладнан- ням.

Маркетинг

-            частка ринку - за даними незалежних досліджень на долю продаж компанії «Сандора» припадає більше 47% всіх обсягів роздрібних продаж соків, нектарів та напоїв в Україні. ТОВ «Сандора» експортує 25% своєї продукції, що складає більше 67% всеукраїнського експорту соків. Продукція компанії представлена в понад 20-ти країн світу: США, Великобританії, Німеччини, Швеції, Ізраїлі, Греції, Польщі, Канаді, а також в країнах ближнього зарубіжжя – Росії, Білорусії, Молдові, Литві, Латвії, Естонії, Азербайджані, Вірменії, Грузії, Казахстані, Киргизстані;

-            асортимент продукції - асортимент компанії в категоріях «Соки, нектари, соковмісні напої» нарахову нині більше 80 позицій та представлений 80 торговельними марками;

-            стимулювання збуту - підрозділ продажів ТОВ «Сандора» надає весь спектр послуг, пов'язаних з реалізацією продукції компанії як на території України, так і за її межами. У структур цього підрозділу працює понад 800-та чоловік. В ньому виділено три основн напрями діяльності: прямі продажі, продажі через дилерів, експорт. Відділи прямих продажів знаходяться в 9-ти областях України: Київській, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Львівській, Рівненській, Миколаївській, Одеській, Запоріжській. Територія України розбита на 5 дивізіонів, в кожному з яких працюють дилери та філіали компанії «Сандора». Також в компанії створені профільні бюро по роботі з каналом ОТ (організованою торгівлею) і каналом Кабаре (Кафе, Бари, Ресторани), як розробляють стратегію і здійснюють продажі і сервіс в даних каналах збуту;

-            наявність торгових марок, брендів - до продуктового портфелю компанії сьогодні входить 17 торгових марок:

Соки:

ТМ «Сандора»;

ТМ «Сандора Ексклюзив»;

ТМ «Сандора Мультиактив»;

ТМ «Сандора Класика»;

ТМ «Сандорик»;

ТМ «Дар»;

ТМ «Садочок» і «Садочок» Морс;

ТМ «Миколаївський соковий завод»

Соков напої:

ТМ «SANDAY ICE FRUIT»;

ТМ «SANDAY ICE WATER»;

Холодний чай:

ТМ «SANDAY ICE TEA»;

ТМ «LIPTON ICE TEA»;

Газован безалкогольні напої:

ТМ "ФруТонус";

Вина:

ТМ «Святкова Колекція»;

ТМ «Золота Ольвія»;

Енергетичний напій:Adrenaline Rush

Чіпси: Lay's.

Кадри

-            кадрова політика - в зв’язку з кризою в компанії Сандора провели невелику оптимізацію - 3% наших співробітників. Справа в тому, що набираючи персонал, розраховувалось на бурний ріст продажів. Але так, як криза відобразилась на об’ємах продажів, то доводиться коректувати і чисельність персоналу. Планується оптимізувати управлінську структуру для більшої ефективності. об’єднати в один департамент два окремі – із закупівлі сільгоспсировини та виноматеріалів, а також планування та поставок.

Слід зазначити, що співробітникам, які працюють в «Сандорі» понад 3 років, компанія оплачує путівки. Ті, хто працюють в компанії більше, ніж півроку, можуть отримати безпроцентний кредит;

-            кваліфікація працівників в компанії працює висококваліфікований персонал, адже тут часто проводяться різноманітні тренінги. Існує підхід до структури навчання: «70-20-10». Його зростаюча популярність підтверджує користь навчання безпосередньо на робочому місці», - Даний підхід також використовують такі компанії як Mars, Hewlett-Packard, Microsoft и др. Суть його проста:

• 70% часу йде на навчання за рахунок вирішення реальних задач на своєму робочому місці, участь у проектах; виконання нових обов’язків;

• 20% часу відводиться навчанню на робочому місці з більш досвідченим співробітником: наставництво, коучинг, менторинг і т.і.;

• 10% часу віддається на навчання у учбових класах: семінари, тренінги і т.і.

Ставши частиною міжнародної корпорації «Пепсі» у 2007 році, співробітники компан «Сандора» отримали доступ до великої бази бізнес-інформації і багатого досвіду професіоналів цієї організації. Кращі спеціалісти і консультанти PepsiAmericas і PepsiCo International регулярно приїздять до «Сандори» для спільної роботи з українськими колегами.

Окрім того, одним з привілеїв системи навчання у компанії є компетентний підхід до розвитку персоналу. Такий підхід допомагає виявити сильні і слабкі сторони співробітника, і розвинути його потенціал в рамках процесу ТІР (talent identify process - процес ідентифікації талантів), діючого у компанії;

-            плинність кадрів - у нас робочі місця, на яких люди довго не затримуються, проте в основному працівники які працюють 10-12 років.

Виробництво

-            виробничі потужності - проектна сукупна потужність підприємств компанії «Сандора» - близько 1 млрд. пакетів соків і сокової продукції за рік. Промислові потужності компан включають 4 заводи:

Промислово-переробний комплекс № 1 площею 157 тис. м кв. Завод розташований у с. Миколаївське Миколаївсько області. На ньому встановлено 20 ліній розливу виробництва Tetra Pak, на яких виробляються соки в упаковках 0,2, 0,25, 0,5, 1, 1,5 і 2 літри. Середньодобова продуктивність всіх ліній 2,5 млн. пакетів (1,8 млн. л). На заводі працює цех пюре та концентрованих соків, ділянка асептичного зберігання продукції. Склад полуфабрикатів площею 12 тис. м кв. дозволя зберігати річний запас пюре та концентрованих соків для потреб виробництва. На промисловому комплексі №1 також ведеться переробка фруктів та овочів.

 • Завод у с. Роднікове (АР Крим) в 2006 році переробив близько 3,5 тис. тон фруктів. На заводі встановлено дв технологічні лінії по переробці кісточкової та насіннєвої сировини продуктивністю до 4-х тон в годину.

Завод в с. Козачі Лагері (Херсонська обл.) в 2006 році переробив близько 28, 5 тис. тон томатів та яблук. На завод встановлена лінія по переробці овочів та фруктів продуктивністю 30 тон за годину. Завод спеціалізується на переробці томатів та яблук.

Виробничий комплекс № 2 відкритий в 2006 році. Завод розташований у с. Мішково-Погорілово Миколаївсько області. Площа заводу – 60 тис. м кв.. На сьогоднішній день потужност виробничого комплексу № 2 складають 640 млн. одиниць продукції за рік. На заводі встановлено 5 ліній по виробництву соків в упаковці Tetra Pak, лінія розливу вин ТМ «Святкова колекція» і «Золота Ольвія» в упаковку 1 л Square, і 2 лін асептичного розливу соків та холодного чаю в РЕТ упаковку. На заводі працю диний в Україні автоматизований купажний цех. Рецептура соку, а також повна нформація про кожну одиницю випущеної продукції, зберігається в пам`ят комп`ютера, що необхідно для контролю якості та подальшого аналізу готово продукції. Відмінною особливістю нового заводу являється унікальний цех готової продукції, відвантажування з якого ведеться безпосередньо в залізничні вагони, що заїжджають на міні-перон, розташований на склад готової продукції;

-            рівень диверсифікованост виробництва - компанія в займається виготовленням напоїв, хоча вони різноманітні (соки, нектари, енергетичні напої, вина), та все ж таки рівень диверсифікації низький;

-            доступність сировини - 30% продукції виготовляється із української сировини. В 2009 році цей процент буде більшим. Закупляти більше вітчизняної сировини було б добре, але її, нажаль, не завжди вистачає для промислового виробництва. Наприклад, в 2008 році урожай томатів був не дуже хорошим. В 2007-му не вистачало вітчизняних яблук, абрикосів та персиків, це пов’язано з погодними умовами, неврожаєм, а також поганим станом українського садівництва. Сировину для екзотичних фруктів постачає компанія Cargill;

-            переваги розташування – сировину для виробництва купується у Миколаївській, Одеській, Херсонській областях та Криму, а це скорочує транспортні витрати;

-            екологічна безпека виробничих процесів - новітні технології (інвестиції компанії Pepsi становлять 35 млн. доларів) товариства забезпечують повне збереження у концентраті вітамінів корисних мікроелементів, а також максимально мінімізують рівень шкідливих викидів в атмосферу.

Інновації

-            наявність патентів - у серпні 2006 року компанія «Сандора» отримала сертифікат відповідност підприємств компанії вимогам BRC Global Standard-Food. Отримання цього стандарту дає можливість ТОВ «Сандора» реалізовувати свою продукцію у Великобританії, Фінляндії, Норвегії, Швеції і Нідерландах;

-            дослідницький потенціал - на виробничому комплексі № 1 в с. Миколаївське Миколаївської обл. запущена в роботу лінія із розливу соків «Садочок» у порційну упаковку об'ємом 0,2 л потужністю 20 000 пакетів на годину. Друга лінія встановлена на виробничому комплексі № 2 в с. Мєшково-Погорілово Миколаївської обл. і розрахована на випуск продукції «Садочок» та «Сандора» в упаковці об'ємом 2 л. Її потужність складає 5000 пакетів на годину. Завдяки двом новим лініям виробнич потужності компанії збільшилися на 10% і досягли 1,5 млрд. пакетів на рік;

-            нтенсивність та ефективність досліджень - не так давно у компанії значно вдосконалили технологічний процес, а саме концентрований сік отримують шляхом переробки соку прямого віджиму під час випаровування чи заморожування води. На спеціалізованих виробництвах концентрованому соку повертають максимально очищену воду у асептичних умовах, тобто у вакуумній установці при повному захисті від впливу зовнішнього середовища - повітря, світла і т. і. Відновлений таким чином сік не відрізняється (чи відрізняється мінімально) від свіжовіджатого як по зовнішньому вигляду, так – і це головне - по лабораторним показникам якості.до початку літнього сезону науково-дослідний та «збутовий» персонал компанії «Сандора» розробив та вивів на ринок нові для України продукти – напій з високим вмістом соку Sanday Ice Fruit та фруктову воду Sanday Ice Water. Розвиток нових для українського ринку категорій напоїв слідуванням тенденції до споживання «здорових» продуктів.


Рідна марка

1.         Діагностика макрооточення

Компонента Найважливіші чинники
Демографічна

-            чисельність населення - чисельність населен ня України помітно зменшується (за статистичними даними упродовж січня – червня 2009 р. чисельність населення зменшилася на 114,4 тис. осіб). Це в свою чергу впливає на зменшення потенційних споживачів соків;

-            вікова структура - у даний період часу спостерігається такий процес, як «старіння нації», Отже, компанія не тільки втрачає своїх потенційних покупців, а й мусить часто переглядати свої «орієнтації» на них (адже зацікавити людей похилого віку яскравою етикеткою та натуральним складом важко, їм потрібно наголошувати, перш за все на важливість продукту на здоров’я);

-            розміщення - SWOT-аналіз моніторинг ринку свідчать про те, що вигідне розміщення підприємств саме в містах-мільйонниках, адже тут спостерігається зростання інтересу населення до соків та й рівень прибутків тут високий через попиту на відвідування барів, ресторанів та фаст-фудів.

-            міграційний процес - активна чисельність населення, яка становить найбільшу частку споживачів, перебуває у постійному міграційному процесі. З одного боку це негативно впливає на прибутки компанії, оскільки зменшуються обсяги реалізації соків. А з іншо сторони заробіток із-за кордону збільшує купівельну спроможність покупців.

Економічна

-            курс валюти - значн стрибки курсу іноземної валюти негативно позначаються на прибутках компан бо досить велика кількість сировини постачається з-за кордону і оплачується ноземною валютою. А це відповідно тягне за собою ряд наслідків: неможливість прогнозування вигідних умов поставок та постійне збільшення собівартості;

-            рівень інфляції - в зв’язку з досить помітним відсотком інфляції спостерігаються значні затримки платежів від деяких партнерів та й навіть пізніше їх повернення не є вигідним для компанії через знецінення грошової одиниці;

-            держана економічна політика - на сьогоднішній день державна економічна політика більш спрямована на відновлення галузей літако- та суднобудування і якщо найближчим часом не вдатися до кардинальних заходів в цьому плані, то вже через декілька років підприємствам з виробництва соків потрібно буде цілковито купувати сировину за кордоном;

-            зміни у структур споживання населення - на даний момент вподобання споживачів щодо соків почали грунтуватись, насамперед, на їх купівельних можливостях, а не на прихильності до тих чи інших видів напоїв. Тож бажання купувати продукцію «Рідної марки» стає дедалі частішим, адже у неї порівняно низькі ціни.

Природна

-            рівень забруднення навколишнього середо- вища - в зв’язку з порівняно не великими штрафни- ми санкціями, багато підприємств викидують шкідливі викиди в повітря, що значно знижує родючість овочів та фруктів

-            використання ресурсів при виготовленні пива та квасу використовується така сировина: сорти пшеничного солоду, спеціальний ароматич- ний хміль, дріжджі, вода, та житній солод, природ- но очищена відповідно. Проблем з використанням цих ресурсів нема, чого не можна сказати про сировину сокової продукції, якої катастрофічно не вистача українським виробникам

Технологічна

-            нноваційна діяльність галузі - у теперішній час 80% соку розливається в упаковки "тетрапак". Така упаковка розповсюдилася більш ніж у 165 країнах п'яти континентів. Імперія "ТетраПак" – це 43 фабрики і 12 дослідницьких центрів. Компанія має багато нагород, в тому числі визнаного у світі інституту харчових технологій, за внесок видатних інновацій в своїй галузі.

-            темпи технологічних змін у галузі - нові ідеї у виробництві і сфері якості не можуть ефективно упроваджуватися на підприємствах, оскільки не мають серйозної науково експериментальної бази. Наприклад, абсолютно не розвиваються наукоємн напрями нових технологій, нового вигляду упаковки і ін.

-            нтенсивність НТП - у зв’язку з посиленням світової кризи розвиток НТП у харчовій промисловост призупинився як в Україні, так і за кордоном

Політико-правова

-            політичні події - нещодавно уряд дещо змінив напрям фіскальної політики держави, що зменшило конкурентний тиск з боку сокової продукції іноземного виробництва;

-            стан законодавства - нормативна база не повною мірою відповідає сучасним вимогам. На сьогоднішній день виробники сокової продукції працюють за стандартами, які частково застаріли, тому що багато з них були розроблені і введені в дію ще в часи Радянського Союзу. Виробники також стикаються з тим, що національні стандарти щодо тих чи інших питань, які розроблені різними організаціями, містять в собі суперечливі або недостатньо чіткі і одноманітні вимоги до продукції, виробництва. Крім того, вимоги і норми вітчизняних стандартів не узгоджені з міжнародними стандартами;

Соціально-культурна

-            рівень освіти - фахівців харчової промисло- вості готують у українському державному університетт харчових технологій (Київ), а також Одеській державній академії харчових технологій і Харківській державній академії технології та організац харчування. Через це велика частина фахівців харчової промисловості одержу освіту заочно, що, безумовно, не сприяє високому рівню.

-            традиції та звича суспільства - традицій- ними для українського народу є переконання, що більш здоровими і натуральними є соки з фруктів та овочів які ростут на Україні, а також фруктово-ягідні які дуже нагадують напоїв власного приготування. Доволі швидко розвивається сегмент овочевих соків. Практично всі виробники зазначають, що споживач поставився до овочевих новинок прихильно, тому потрібно й надалі розвивати цей напрям.

-            ставлення людей до праці - в загальному український народ є дуже працьовитим, проте якщо його не мотивувати, особливо матеріально, то це може негативно позначитись на продуктивності праці


2. Мезооточення

Компонента Найважливіші чинники
Споживачі

-            географічне розміщення споживачів - 90% сокової продукції споживає міське населення, близько 50% якого вживає соки щонайменше раз на півроку.

-            демографічні – як свідчать результати маркетингових досліджень, основними спожива- чами продукції «Рідна марка» є молоді люди віком 25-34 років, які проживають у містах. І хоча соки як продукт цінують однаковою мірою й чоловіки та жінки, проте за кількістю споживачів все ж таки переважають жінки. Також важливо зазначити, що темпи зростання споживання демонструє продукція в упаковці об'ємом 0,5 л, крім того, продукція об'ємом в 2 л нарощує частку ринку, тоді як частка інших форматів великих економічних упаковок (перш за все, 1,5 л) - стабільна.

-            соціально-психологічні - українськ спожи- вачі довгий час були, і більшою мірою залишають- ся, прихильниками фруктово-ягідних напоїв власного приготування, яких споживають щороку, за даними Держкомстату, понад 600 млн. л. Щодо смакової прихильності споживачів, то найбільшу перевагу українські споживачі надають апельсиновому, томатному, яблучному, персико- вому, ананасовому, мультивітамінному, абрико- совому соковим смакам;

Конкуренти

-            конкуренти в галузі - найбільш частки ринку та найміцніші конкурентні позиції належать таким торговим маркам, як Sandora, "СМАК", Galichina, Jaffa, Gutta. Проте конкурентні позиції цих марок значно відрізняються в залежності від регіону. Так, у Західному регіоні найбільшу частку ринку займає торгова марка Galichina, в Центрі третину ринку займають соки торгової марки "СМАК", на Сході Sandora займає 12,3% ринку та 10% "СМАК", а на Півдні найміцніші конкурентні позиції у сокової продукц під торговою маркою Sandora (23,7%, "СМАКу" належить лише 1,7%) та Jaffa. У м. Києві склалась досить напружена конкурентна боротьба між 6 провідними торговими марками соків: Sandora (9,1% ринку). Дар (7,9%), Gutta (7,8%), "СМАК" (6,4%), Galichina (6,4%)

-            потенційні конкуренти - до потенційних конкурентів належать усі великі російські виробники, які вже придбали виробничі потужності в Україні чи планують зробити це у найближчому майбутньому. До цієї категорії належать такі компанії: ДП «Вімм-Біль-Данн Україна»,ТзОВ «Нідан-Україна», ДП «Санданс». До цієї трійки має приєднатись компанія «Мултон», яка займає друге місце на російському ринку;

-            підприємствава як виготовляють товари замінники – найбільш вагомими конкурентами, як виготовляють подіюні товари це компанії Соса Сola, Fanta, Соковинка, адже це солодкі води які більш ніж на 50% складаються з соку, та дуже популярні серед молоді.

Постачальники

-            рівень спеціалізованост постачальника - залучення до співпраці відомих німецьких постачальників дозволили ПБК "Радомишль" не тільки істотно збільшити обсяги випуску продукції, але й повернути соб високий авторитет на вітчизняному ринку;

-            пунктуальність та відповідальність - підприємство використовує для виготовлення своєї продукц ресурси, яких є недостатньо на ринку, тому сила впливу постачальників великою. Проте за багато років співпраці у компанії «Рідна марка» не виникало ніяких непорозумінь, що свідчить про відповідальність постачальників;

-            гарантія якості - сировина іноземного виробництва надходить на комбінат у замороже- ному стані й лишається такою до розливу. Цей спосіб транспортування сировини, безумовно, є найдорожчим, але саме він дозволяє зберігати всі первісн якості, що їх мали фрукти до переробки.

3. Аналіз внутрішнього середовища

Компонента Найважливіші чинники
Фінанси

-            активи товариства -

-            структура капіталу -

-            рівень рентабельності -

-            обсяг інвестицій - значні інвестиції в новітні технології та обладнання, використання натураль- ної, екологічно чистої місцевої сировини та імпорт високоякісних інгредієнтів з-за кордону, залучення до співпраці авторитетних вропейських фахівців - всі ці чинники зумовили популярність пивних продуктів Корпорації не тільки серед українських, але й закордонних споживачів

Маркетинг

-            частка ринку –на ринку пива становить 0,6%, а на ринку соків –3%;

-            асортимент продукції - натуральні 100 % соки без цукру; Соки з добірних фруктів Флориди, Бразилії, Філіппін, Іспанії, України та ін.; Соки з натуральною м'якоттю; Соки спеціально для дітей (натуральні, корисні й водночас - веселі та потішні); Яямінне пиво, пшеничне пиво, квас.

-            стимулювання збуту - регіональн представ- ники корпорації знаходяться по всій території України, також продукція реалізовується у Німеччин (мережа супермаркетів "Гетренкеланд": Берлін, Гамбург, Бремен, Мекленбург, Франкфурт-на-Одері); Росії (мережі популярних супермаркетів - "Седьмой континент" (понад 100 магазинів), "Остров" (10 маг.), "Котэкст-торг" (20 маг.), "12 месяцев" (16 маг.), "Рамстор" і "Самохвал" - близько 30 магазинів кожний); Великій Британії (найбільша мережа супермаркетів "TESCO": понад 700 магазинів по всій країні)  

Також Корпорація "Рідна Марка" постійно працює над підвищенням популярності своїх брендів серед споживачів, активно реалізуючи бренд-маркетингову підтримку всіх своїх продуктів, протягом тільки одного року (2008) були проведен відразу 2 широкомасштабні рекламні кампанії з перепозиціонування ТМ "Мрія" та виведення на ринок ТМ "Kristall", а також 2 цільові піар-кампанії ТМ "Пшеничне Еталон" і "Морс Лісова Ягода".

-            наявність торгових марок, брендів - під ТМ «Мрія» виробляються 4 оригінальні серії сокових продуктів:

·           «Мрія. Надзвичайні фрукти»

·           «Мрія. Соки з м'якоттю»

·           «Мрія. Прикольні фруктики»

·           «Мрія. Природні мікси»

У пивний пакет продуктів Корпорації "Рідна Марка" на даний момент входять:

·           Оригінальне пшеничне пиво баварського типу Weissbier "Пшеничне Еталон"

·           Легке світле пиво верхового бродіння "Kristall"

·           Класичне ячмінне пиво "Радомишль"

·           Серія "Пиво Радомишльської пивоварні"

А також квас «Древлянський».

Кадри

-            кадрова політика – для роботи на комбінатах спеціально підбирається та навчається персонал. Провідні спеціалісти проходять стажування за кордоном та інтегрують найкращий західний досвід на підприємстві Корпорації.

-            кваліфікація працівників - усі рецептури пива розробляються за участю провідних баварських спеціалістів і шкіл - налагоджував запуск виробництва пива корінний баварець Маркус Юнгблут, а сьогодні пивним виробництвом керує також сертифікований фахівець, уродженець Німеччини Ульріх Пайзе. На соковому комплексі Корпорац працюють провідні спеціалісти України, які впроваджують новітні технології, що дозво- ляють виробляти сокову продукцію практично без втрати корисних якостей вихідної сировини (фруктів, ягід і овочів)

Виробництво

-            виробничі потужності - в 2001 - 2003 рр. на Радомишлівськомі заводі було збудовано відразу 2 унікальних за своїми технічними характеристиками комплекси: з виробництва оригінального пшенич- ного пива та натуральної сокової продукції. Також у Херсонській області, в с.м.т. Зеленівка на комбінаті запущено проект з розвитку виробничих потужностей з виробництва продуктів харчування - максимального спектра продуктів бакалійної групи.

-            Комбінат має широкий виробничий цикл обробки овочів та фруктів з максимальним збереженням вітамінів і мінералів, що дозволяє виробляти:

·           Ягідно-фруктове та овочеве пюре асептич- ного консервування

·           Томатну пасту та соуси

·           Ягідно-фруктові та овочев соки

·           Суцільноплідну консервацію.

·          

-            рівень диверсифікованост виробництва – рівень диверсифікованості знаходиться на середньому рівні: корпорація веде діяльність тільки на рівні харчової галузі, проте в різноманітних спектрах: виготовлення квасу та пива, виготовлення соків, продуктів харчування, переробкою фруктів та овочів, виробництвом склотари.

-             доступність сировини - сировина, яку Корпорація використовує для виробництва соково продукції, надходить з Німеччини, Голландії, Ізраїлю; використовується також сировина українського походження. В підпорядкуванні «Рідної марки» знаходиться ТОВ "Плодоовочевий комбінат «Херсон». Рішення щодо розвитку цього підприємства було продиктоване, в першу чергу, необхідністю розвитку власної сировинної бази для виробництва сокової продукції.

-            переваги розташування - основними виробничими площадками Корпорації є АТ "Пиво-безалкогольний комбінат "Радомишль", розташований у 70-ти кілометрах від Києва, що виробляє всю сокову та пивну продукцію Корпорації, та ТОВ "ПОК Херсон", який знаходиться у надзвичайно вдалому регіоні для виробництва бакалійної групи продукції - Херсонському, що славиться вирощуванням найкращих в Україні сортів овочів і фруктів.

-            екологічна безпека виробничих процесів - на даний момент усі виробничі потужності "Рідно марки" пройшли міжнародний аудит якості та отримали офіційне підтвердження відповідності виробництва міжнародним стандартам ISO.

Інновації

-            дослідницький потенціал у корпорації діє новітня лабораторія, все обладнання якої офіційно атестовано в Україні. Вона здійснює контроль якості вхідної сировини та готової продукції (цей процес водо підготовки включа в себе високо- технологічну фільтрацію, має 8 ступенів очищення)

-            нтенсивність та ефективність досліджень - завдяки проведенні різноманітних досліджень спеціалізованою лабораторією корпорація планує розпочати виготовлення та реалізацію фруктового та овочевого пюре, томатної пасти під новою торговою маркою на ім’я «Бон Херсон»,


SWOT – аналіз

Для того, щоб отримати ясну та зрозумілу оцінку «сил» суб’єкта дослідження та ситуації на ринку, можна застосувати SWOT - аналіз. SWOT - аналіз - це легкий у застосуванні інструмент швидкої оцінки стратегічного положення суб’єкта аналізу. SWOT - аналіз підкреслює, що стратегія повинна якомога краще поєднати внутрішні можливості (сильні та слабкі сторони) і зовнішню ситуацію (відображену у можливостях та загрозах):

- сильні сторони (Strengths) - переваги;

- слабкі сторони (Weaknesses) - недоліки;

- можливості (Opportunities) - фактори зовнішнього середовища, вплив яких надасть переваги на ринку;

- загрози (Threats) - фактори, які можуть потенційно погіршити становище на ринку.

SWOT - аналіз - це одна із найбільш важливих діагностичних процедур, що використовуються консультаційними фірмами світу. Крім цього, її можна і треба розглядати як бізнес-технологію, технологію оцінки вихідного положення, незадіяних ресурсів і загроз діяльності.

Процедура проведення SWOT - аналізу в загальному вигляді зводиться до заповнення матриці, в якій відображаються і потім зіставляються сильні і слабкі сторони аналізованого підприємства, а також можливості і загрози ринку. Це зіставлення дозволяє визначити, які кроки можуть бути прийняті для розвитку підприємства, а також які проблеми необхідно терміново вирішити.

Методика SWOT - аналізу - винятково ефективний, доступний та дешевий спосіб оцінки стану проблемної та управлінської ситуації.


SWOT - аналіз для ВАТ «САНДОРА»

Внутрішні фактори Сильні сторони Слабкі сторони

Висока якість продукції.

Широкий асортимент про -дукції (асортимент компанії в категоріях «Соки, некта -ри, соковмісн напої» нара -ховує більше 80 позицій). Наявність 17-тьох торгових марок.

Найвищий показник серед конкурентів по обсягу реа- лізації продукції. Частка ринку становить 47 %.

Виробництво продукц максимально автоматизоване.

Діє ефективна політика сти- мулювання збуту. Відділ продажів займається реалі -зацією продукції компанії як на теренах України, так і за її межами.

Наявність Високоваліфіко -ваного персоналу. Плин -ність кадрів незначна.

Наявність виробничих по -тужностей, які складаються із 4-ьох заводів. На одному із них працю диний в Україні автоматизований купажний цех.

Постійне вдосконалення технологічних процесів.

Розроблення нових продук- тів харчування (серед нови- нок: напій з високим вміс -том соку Sanday Ice Fruit та фруктова вода Sanday Ice Water).

Незважаючи на те, що компанія виготовляє різноманітні напої та продукти харчування (соки, нек- тари, енергетичні напої, вина, чіпси), все ж таки рівень дивер - сифікац низький.

Спостерігається зниження обся -гу продажів продукції, і як нас -лідок - зменшення грошових потоків компанії.

Рівень рентабельност 20 %. Для такої масштабної компанії, як «Сандора», цей показник є дещо низьким.

У зв’язку з кризою в компанії «Сандора» провели невелику оптимізацію - 3 % наших спів -робітників.

Є потреба в оптимізації управ - лінської структури компанії.

Зовнішні фактори Можливості Загрози

Тісні стосунки з постачаль -никами та споживачами.

Високий рівень знання та впізнання споживачами да -ної продукції. Індекс впіз -нанності дано продукції - 90 %. це найкращий показ- ник серед конкурентів.

Можливе зростання культу- ри споживання соків.

Сприятливе розміщення то- вариства (південь України, Миколаївська обл.).

Ефективно продумана полі- тика збуту та експорту про- дукції.

«Сандора» - лідер не лише на ринку України, а й за її межами. Обсяг експорту становить 25 % від всієї продукції. Продукція ком -панії представлена в понад 20-ти країнах світу.

«Сандора» бере активну участь у масштабній добро- чинній діяльності. Окрім то- го, що це благородно, це ще й своєрідна реклама продук- ції.

На даний момент серед україн -ців спостерігається незначне споживання соків порівняно із деякими зарубіжними країнами.

Велика кількість конкурентів, в тому числі і російських вироб -ників соків, які поступово про -суваються на терени нашої дер- жави.

Немає належно державної під -тримки, відсутня спеціальна державна програма розвитку са- дівництва і овочівництва.

Необґрунтованість українського законодавства із подальшими його змінами, доповненнями і т. д. перешкоджає стабільній дія -льності товариства, а також його збутовій, експортній діяльності.

Незадовільний стан українсько -го садівництва та несприятливі погодні умови часто призводять до неврожаїв, до дефіциту сиро-винної бази соків (тобто овочів і фруктів), а саме українські овочі та фрукти складають 30 % сиро- винної бази компанії.

Нестабільність економіки Укра- їни відлякує потенційних інвес- торів.

Із кризою спостерігаються знач- ні затримки платежів від деяких партнерів.

Фінансова криза "залишила від -биток" на купівельній спромож- ності споживачів, яка значно знизилась.

Нестабільність курсу як націо -нальної, так і іноземної валюти призводить до негативних нас -лідків: починаючи від непорозу- міннь з іноземними постачаль -никами через підвищення ціни на сировину, і як наслідок цього вимушене підняття цін на гото- ву продукцію і незадоволеність у зв’язку із цим споживачів.

Отже, кульмінаційним моментом проведення SWOT - аналізу є вибір стратегії, тобто якісно визначеного напряму розвитку організації.

Потреба у формуванні нової стратегії назріває тоді, коли виникають нові цілі або виявляється, що досягти їх у межах діючої стратегії неможливо. Водночас визначити, як повинен змінитися вибраний напрям розвитку, доволі складно. Кожна організація, реагуючи на різні можливості й загрози та маючи різні сильні та слабкі сторони, здійснює власний стратегічний вибір, тобто обирає ту чи іншу стратегію. Вона називається корпоративною (загальною, портфельною) стратегією. Її формує вище керівництво організації як генеральний напрям розвитку на тривалу перспективу. Розрізняють три основні типи загальних стратегій: стабільності, зростання, скорочення.

Оцінивши сильні та слабкі сторони ВАТ «Сандора», а також можливості та загрози щодо не з боку зовнішнього середовища, було зроблено висновок про обрання стратег стабільності. Стратегія стабільності передбачає зосередження на снуючих видах діяльності та їхню підтримку. Її переважно обирають т організації, які домінують на ринку. До такої компанії відноситься «Сандора». Дотримання даної стратегії - це найпростіший і найменш ризикований шлях. Конкретним виявом цієї стратегії можна вважати утримання організацією існуючої частки ринку.

На вибір даної стратегії вплинуло те, що:

1. «Сандора» з-поміж усіх конкурентів володіє найбільшою часткою ринку. Вона лідер не лише на ринку України, а й у п’яти закордонних державах. Обсяг експорту становить 25 % від всієї продукції. Продукція компанії представлена в понад 20-ти країнах світу.

2. Дана компанія більше не потребує реклам, оскільки її продукція є найбільш впізнанною з-поміж інших виробників аналогічної продукції. Згідно маркетингових досліджень, коефіцієнт впізнанності даної продукції становить 90 %, а це дуже хороший результат.

3. Протягом останніх періодів у компанії суттєво зменшились обсяги продажів їхньо продукції, як наслідок цього - зменшення грошових потоків організації, що негативно вплинуло на величину прибутку та на загальний фінансовий стан компанії.

Тому зараз важливо зберегти лідерські позиції на ринку, утримати існуючі частки ринку, тобто «втриматись на плаву» хоча б на період кризи. Основні конкуренти «не наздоженуть», і тим паче «не переженуть» ВАТ «Сандора» по частц завойованого ринку. Головним завданням на даний момент є збереження ц частки. Коли важкі для компанії часи пройдуть, тоді можна буде переглянути обрану стратегію.


SWOT - аналіз для Корпорації «РІДНА МАРКА»

Внутрішні фактори Сильні сторони Слабкі сторони

Хороша якість продукції та відносно невисока ціна.

Широкий асортимент про -дукції: різноманітні соки, нектари, морси, ячмінне та пшеничне пиво, а також квас.

Ексклюзивність березового соку.

Нижча оптова ціна, ніж у конкурентів.

Комп’ютеризація усіх тех -

нологічних процесів.

Динамічна маркетингова політика, реклами і промо-кампанії.

Ефективна система логісти- ки. Динамічний розвиток дистрибуції. Добре віднала- годжені канали збуту. Експорт продукції.

Сучасні технолог в-ва.

Наявність таких потужних виробничих площадок, як АТ «Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишль» та ТОВ «ПОК Херсон».

Кваліфікован керівники та персонал (запуск пива нала- годив баварець Маркус Юнглут, а виробництвом керує уродженець Німеччи- ни Ульріх Пайзе).

Недостатність фінансових ре -сурсів.

Низький рівень рентабельності.

Частка ринку становить лише 3,6% (на ринку пива 0,6%, а на ринку соків - 3 %). Для порів -няння частка ринку «Сандри» - 47 %.

Невеликий штат працівників не дозволяє проводити заміни.

Неточність сегментації.

Низький рівень диверсифікації.

Хоча асортимент продукції широкий, проте в порівнянні із конкурентами він поступається їм.

Більшість сировинно бази постачається із-за кордону, що в кінцевому результаті спричиняє ріст цін на продукцію.

Зовнішні фактори Можливості Загрози

Зростання культури спожи -вання соків.

Сприятлива фіскальна полі- тика держави, що зменшує конкурентний тиск з боку сокової продукц ноземно- го виробництва.

Тісні стосунки з постачаль -никами.

Вдале географічне розмі -щення одного із комбінатів Корпорації у Херсонській обл. (комбінат спеціалізу -ється по обробці овочів та фруктів).

Значна кількість «сильних» кон- курентів.

Невисокий рівень знання спожи- вачами даної продукції.

Можливий неврожай фруктів і, як наслідок, підвищення ціни на сировину.

Поглиблення фінансової кризи спричинило зменшення купіве -льної спроможності покупців.

"Стрибки" курсу іноземної ва -люти спричиняють підвищення закупівельних цін на імпортну сировину, а в кінцевому резуль- таті це відображається зростан - ням ціни на готову продукцію.

Оцінивши сильні та слабкі сторони Корпорації «РІДНА МАРКА», а також можливості та загрози щодо неї з боку зовнішнього середовища, було зроблено наступн висновки:

1. Найбільшою проблемою Корпорації є дуже низька частка ринку в порівнянні із основними конкурентами.

2. Обрана стратегія повинна бути спрямована на збільшення частки ринку, на зміцнення конкурентних переваг Корпорації.

Отже, за даних обставин доцільною буде стратегія диференціації, що рунтується на широкому асортименті продукції.. Дана стратегія диференціації може себе виправдати лише у випадку вдалого розширення існуючого асортименту. Однак і за цієї ситуації можна виділити ряд переваг та недоліків зазначеної стратегії.

Потенційн переваги:

- розширення загальної частки ринку;

- відбирає частку ринку у конкурентів;

- збільшує валовий прибуток на кожну гривню продажу.

Потенційн недоліки:

- збільшує операційні витрати;

- вимагає інколи суттєвих витрат на запуск нових товарів.

Враховуючи традиційні смаки українських споживачів було б доцільним Корпорації «РІДНА МАРКА» розширити асортимент своєї сокової продукції за рахунок таких соків, як, наприклад, слива. Розширення асортименту за рахунок введення сокових напоїв дало б можливість задовольнити потреби споживачів з низьким рівнем доходу, забрати частку ринку у провідних конкурентів («Сандора») та зменшити сезонність споживання сокової продукції, позиціонуючи нову продукцію як напій, що втамову спрагу.

Слід зазначити, що на практиці часто вибирають комбіновану стратегію, яка поєднанням декількох стратегій. Виходячи із цього, можна спробувати поєднати вищеописану стратегію із стратегією диференціації, яка ґрунтується на привабливості упаковки. При виборі даної стратегії Корпорації слід звернути увагу на зміну не лише самого матеріалу упаковки (наприклад, використання скляних пляшок), а також зміну самого дизайну та маркування соку, які повинні абсолютно відрізнятись від продукції конкурентів. Саме зміна маркування зможе значно диференціювати соки даної Корпорації від конкурентів. Наприклад, інформація про те, скільки в упаковці соків міститься вітамінів, як представлені таким чином: С - 6, каротин - 0,48 і т. д., тобто абсолютно нічого не говорять пересічному споживачеві, має бути представлена інакше. Наприклад, «Стакан соку забезпечить Вам одноденну норму вітаміну С» тощо.

Можливо саме завдяки поєднанню двох стратегій, а саме стратегії диференціації, що рунтується на широкому асортименті продукції із стратегією диференціації, яка рунтується на привабливості упаковки, Корпорація «РІДНА МАРКА» зможе збільшити частку ринку та здобути нові переваги над конкурентами. А якщо не вжити ніяких заходів, то дана компанія просто не витримає тиску конкурентів, яких на вітчизняному ринку дуже багато.


17.06.2012
Большое обновление Большой Научной Библиотеки  рефераты
12.06.2012
Конкурс в самом разгаре не пропустите Новости  рефераты
08.06.2012
Мы проводим опрос, а также небольшой конкурс  рефераты
05.06.2012
Сена дизайна и структуры сайта научной библиотеки  рефераты
04.06.2012
Переезд на новый хостинг  рефераты
30.05.2012
Работа над улучшением структуры сайта научной библиотеки  рефераты
27.05.2012
Работа над новым дизайном сайта библиотеки  рефераты

рефераты
©2011